普悲觀音 ( 普phổ 悲bi 觀quán 音âm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)三十三觀音之一。兩手覆於衣垂於前,立丘上之相。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 三tam 十thập 三tam 觀quán 音âm 之chi 一nhất 。 兩lưỡng 手thủ 覆phú 於ư 衣y 垂thùy 於ư 前tiền , 立lập 丘khâu 上thượng 之chi 相tướng 。

Print Friendly, PDF & Email