非有非空 ( 非phi 有hữu 非phi 空không )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)唯識論所說之中道也。一切諸法有偏計所執性(凡夫迷悟所現之虛妄相也,如於繩見蛇),與依他起性(因緣所生之法也,如繩之相),及圓成實性(諸法之實性即真如也,如繩之麻)之三性。此三性,偏計為空而非有,故為非有,依他圓成為有而非空,故為非空。要之心外之法(偏計)為非有,而心內之法(依他圓成)為非空也,非有非空,即中道也,是唯識論所明中道之意。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 唯duy 識thức 論luận 所sở 說thuyết 之chi 中trung 道đạo 也dã 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 有hữu 偏thiên 計kế 所sở 執chấp 性tánh ( 凡phàm 夫phu 迷mê 悟ngộ 所sở 現hiện 之chi 虛hư 妄vọng 相tướng 也dã , 如như 於ư 繩thằng 見kiến 蛇xà ) , 與dữ 依y 他tha 起khởi 性tánh ( 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 。 之chi 法pháp 也dã , 如như 繩thằng 之chi 相tướng ) , 及cập 圓viên 成thành 實thật 性tánh ( 諸chư 法pháp 之chi 實thật 。 性tánh 即tức 真Chân 如Như 也dã , 如như 繩thằng 之chi 麻ma ) 之chi 三tam 性tánh 。 此thử 三tam 性tánh , 偏thiên 計kế 為vi 空không 而nhi 非phi 有hữu , 故cố 為vi 非phi 有hữu , 依y 他tha 圓viên 成thành 為vi 有hữu 而nhi 非phi 空không , 故cố 為vi 非phi 空không 。 要yếu 之chi 心tâm 外ngoại 之chi 法pháp ( 偏thiên 計kế ) 為vi 非phi 有hữu , 而nhi 心tâm 內nội 之chi 法pháp ( 依y 他tha 圓viên 成thành ) 為vi 非phi 空không 也dã , 非phi 有hữu 非phi 空không , 即tức 中trung 道đạo 也dã , 是thị 唯duy 識thức 論luận 所sở 明minh 中trung 道đạo 之chi 意ý 。