飛行夜叉 ( 飛phi 行hành 夜dạ 叉xoa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)飛行空中之夜叉神。楞嚴經八曰:「大力鬼王,飛行夜叉。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 飛phi 行hành 空không 中trung 。 之chi 夜dạ 叉xoa 神thần 。 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 八bát 曰viết 大đại 力lực 鬼quỷ 王vương 。 飛phi 行hành 夜dạ 叉xoa 。 」 。