非安立真如 ( 非phi 安an 立lập 真Chân 如Như )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)唯識論所說,二真如之一。真如有真如如常等種種義理差別之施設,謂為安立真如或安立諦,真如之體性,固離名字之相,離心緣之相,寂滅無為,謂為非安立真如或非安立諦。蓋安立真如為真如之相狀,非安立真如為真如之體性也。起信論稱之為依言真如,離言真如。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 唯duy 識thức 論luận 所sở 說thuyết , 二nhị 真Chân 如Như 之chi 一nhất 。 真Chân 如Như 有hữu 真Chân 如Như 如như 常thường 等đẳng 種chủng 種chủng 義nghĩa 理lý 差sai 別biệt 之chi 施thi 設thiết 謂vị 為vi 安an 立lập 真Chân 如Như 。 或hoặc 安an 立lập 諦đế 真Chân 如Như 之chi 體thể 性tánh , 固cố 離ly 名danh 字tự 之chi 相tướng 離ly 心tâm 緣duyên 之chi 相tướng 寂tịch 滅diệt 無vô 為vi 。 謂vị 為vi 非phi 安an 立lập 真Chân 如Như 。 或hoặc 非phi 安an 立lập 諦đế 。 蓋cái 安an 立lập 真Chân 如Như 。 為vi 真Chân 如Như 之chi 相tướng 狀trạng , 非phi 安an 立lập 真Chân 如Như 。 為vi 真Chân 如Như 之chi 體thể 性tánh 也dã 。 起khởi 信tín 論luận 稱xưng 之chi 為vi 依y 言ngôn 真Chân 如Như 離ly 言ngôn 真Chân 如Như 。