佛遺教經 ( 佛Phật 遺di 教giáo 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛垂般涅槃略說教誡經之略名。真西山氏謂遺教經為瞿曇氏最後教弟子之語,以端心正念為首,而深言持戒,為禪定智慧之本。本經各家之論註如下:佛遺教經論疏節要一卷,天親菩薩論,宋智圓疏,宋淨源節要,明袾宏補註。遺教經論住法記一卷,宋元照述。遺教經論記三卷,宋觀復述。佛遺教經補註一卷,明守遂註,了童補註。佛遺教經解一卷,明智旭述。遺教經指南一卷,明道霈述。佛遺教經箋註,丁福保註。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 垂thùy 般Bát 涅Niết 槃Bàn 略lược 說thuyết 教giáo 誡giới 經kinh 之chi 略lược 名danh 。 真chân 西tây 山sơn 氏thị 謂vị 遺di 教giáo 經kinh 為vi 瞿Cù 曇Đàm 氏thị 最tối 後hậu 教giáo 弟đệ 子tử 之chi 語ngữ , 以dĩ 端đoan 心tâm 正chánh 念niệm 。 為vi 首thủ , 而nhi 深thâm 言ngôn 持trì 戒giới , 為vi 禪thiền 定định 智trí 慧tuệ 之chi 本bổn 。 本bổn 經kinh 各các 家gia 之chi 論luận 註chú 如như 下hạ : 佛Phật 遺di 教giáo 經kinh 論luận 疏sớ 節tiết 要yếu 一nhất 卷quyển , 天thiên 親thân 菩Bồ 薩Tát 論luận , 宋tống 智trí 圓viên 疏sớ , 宋tống 淨tịnh 源nguyên 節tiết 要yếu , 明minh 袾 宏hoành 補bổ 註chú 。 遺di 教giáo 經kinh 論luận 住trụ 法pháp 記ký 一nhất 卷quyển , 宋tống 元nguyên 照chiếu 述thuật 。 遺di 教giáo 經kinh 論luận 記ký 三tam 卷quyển , 宋tống 觀quán 復phục 述thuật 。 佛Phật 遺di 教giáo 經kinh 補bổ 註chú 一nhất 卷quyển , 明minh 守thủ 遂toại 註chú , 了liễu 童đồng 補bổ 註chú 。 佛Phật 遺di 教giáo 經kinh 解giải 一nhất 卷quyển , 明minh 智trí 旭 述thuật 。 遺di 教giáo 經kinh 指chỉ 南nam 一nhất 卷quyển , 明minh 道đạo 霈 述thuật 。 佛Phật 遺di 教giáo 經kinh 箋 註chú , 丁đinh 福phước 保bảo 註chú 。

Print Friendly, PDF & Email