奴僕三昧 ( 奴nô 僕bộc 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)諸尊諸明王等使者辨事之三昧也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 諸chư 尊tôn 諸chư 明minh 王vương 等đẳng 使sứ 者giả 辨biện 事sự 之chi 三tam 昧muội 也dã 。