尼民陀羅 ( 尼ni 民dân 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)又Nemiṁdhara尼民達羅山之名。七金山最外之山也。玄應音義二十四曰:「尼民達羅,舊言尼民陀羅,此云地持山。又魚名,言海中有魚名尼民達羅,此山峰形似彼魚頭,復名也。」慧苑音義下曰:「尼民陀山,此翻為持邊,以彼山是七重金山中最外邊故。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 又hựu Nemi ṁ dhara 尼ni 民dân 達đạt 羅la 山sơn 之chi 名danh 。 七thất 金kim 山sơn 最tối 外ngoại 之chi 山sơn 也dã 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 四tứ 曰viết : 「 尼ni 民dân 達đạt 羅la , 舊cựu 言ngôn 尼ni 民dân 陀đà 羅la , 此thử 云vân 地địa 持trì 山sơn 。 又hựu 魚ngư 名danh , 言ngôn 海hải 中trung 有hữu 魚ngư 名danh 尼ni 民dân 達đạt 羅la , 此thử 山sơn 峰phong 形hình 似tự 彼bỉ 魚ngư 頭đầu , 復phục 名danh 也dã 。 」 慧tuệ 苑uyển 音âm 義nghĩa 下hạ 曰viết : 「 尼ni 民dân 陀đà 山sơn , 此thử 翻phiên 為vi 持trì 邊biên , 以dĩ 彼bỉ 山sơn 是thị 七thất 重trùng 金kim 山sơn 中trung 最tối 外ngoại 邊biên 故cố 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email