如意摩尼 ( 如như 意ý 摩ma 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)摩尼者,梵語Mani,珠寶之總名,即如意珠也。探玄記二曰:「摩尼是珠寶通名,簡通取別故云如意摩尼。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 摩ma 尼ni 者giả 。 梵Phạn 語ngữ 。 珠châu 寶bảo 之chi 總tổng 名danh , 即tức 如như 意ý 珠châu 也dã 。 探thám 玄huyền 記ký 二nhị 曰viết : 「 摩ma 尼ni 是thị 珠châu 寶bảo 通thông 名danh , 簡giản 通thông 取thủ 別biệt 故cố 云vân 。 如như 意ý 摩ma 尼ni 。 」 。