如法尊勝 ( 如như 法Pháp 尊tôn 勝thắng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (修法)咒尊勝陀羅尼而祈禱尊勝佛頂尊之修法也。是行大法之儀式。故特云如法。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 修tu 法pháp ) 咒chú 尊tôn 勝thắng 陀đà 羅la 尼ni 而nhi 祈kỳ 禱đảo 尊tôn 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 尊tôn 之chi 修tu 法pháp 也dã 。 是thị 行hành 大đại 法pháp 之chi 儀nghi 式thức 。 故cố 特đặc 云vân 如như 法Pháp 。