如理師 ( 如như 理lý 師sư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)佛之德號也。俱舍論一曰:「敬禮如是如理師。(中略)如實無倒,教授誡勗,名如理師。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 佛Phật 之chi 德đức 號hiệu 也dã 。 俱câu 舍xá 論luận 一nhất 曰viết : 「 敬kính 禮lễ 如như 是thị 如như 理lý 師sư 。 ( 中trung 略lược ) 如như 實thật 無vô 倒đảo , 教giáo 授thọ 誡giới 勗úc , 名danh 如như 理lý 師sư 。 」 。