如來三昧耶 ( 如Như 來Lai 三tam 昧muội 耶da )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)阿闍梨所傳曼荼羅徧知院之一尊也。畫如來頂相為其標幟。大疏六曰:「三昧耶當作御頂相,如來頂相具攝一切功德。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 阿A 闍Xà 梨Lê 所sở 。 傳truyền 曼mạn 荼đồ 羅la 徧biến 知tri 院viện 之chi 一nhất 尊tôn 也dã 。 畫họa 如Như 來Lai 頂đảnh 相tướng 。 為vi 其kỳ 標tiêu 幟xí 。 大đại 疏sớ 六lục 曰viết : 「 三tam 昧muội 耶da 當đương 作tác 御ngự 頂đảnh 相tướng 如Như 來Lai 頂đảnh 相tướng 。 具cụ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 」 。