如來心經 ( 如Như 來Lai 心tâm 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 頂đảnh 放phóng 無vô 垢cấu 光quang 明minh 入nhập 普phổ 門môn 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 心tâm 陀đà 羅la 尼ni 。 經kinh 之chi 異dị 名danh 。