如來牙菩薩 ( 如Như 來Lai 牙nha 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)胎藏界曼荼羅釋迦院上行南端之第九位。梵號怛他蘗多能瑟吒羅,譯言金剛牙。嚙碎一切煩惱之三昧也。密號曰護法金剛,又曰調伏金剛。肉色,左手持開敷蓮花,右手伸頭小大三指,餘屈,當胸,坐赤蓮上。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 胎thai 藏tạng 界giới 曼mạn 荼đồ 羅la 釋Thích 迦Ca 院viện 上thượng 行hành 南nam 端đoan 之chi 第đệ 九cửu 位vị 。 梵Phạm 號hiệu 怛đát 他tha 蘗bách 多đa 能năng 瑟sắt 吒tra 羅la , 譯dịch 言ngôn 金kim 剛cang 牙nha 。 嚙giảo 碎toái 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 之chi 三tam 昧muội 也dã 。 密mật 號hiệu 曰viết 護hộ 法Pháp 金kim 剛cang , 又hựu 曰viết 調điều 伏phục 金kim 剛cang 。 肉nhục 色sắc , 左tả 手thủ 持trì 開khai 敷phu 蓮liên 花hoa , 右hữu 手thủ 伸thân 頭đầu 小tiểu 大đại 三tam 指chỉ , 餘dư 屈khuất , 當đương 胸hung , 坐tọa 赤xích 蓮liên 上thượng 。