二處三會 ( 二nhị 處xứ 三tam 會hội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)法華經之說會也。二處者,靈山與虛空,三會者,自初至寶塔品之半,在靈山說,故曰靈山會。自以大音聲普告四眾至神力品之終坐於虛空中之多寶塔中,又佛以神力使大眾亦在虛空,故曰虛空會。囑累品已下由塔出還本座說,故曰復靈山會。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 法pháp 華hoa 經kinh 之chi 說thuyết 會hội 也dã 。 二nhị 處xứ 者giả , 靈linh 山sơn 與dữ 虛hư 空không , 三tam 會hội 者giả , 自tự 初sơ 至chí 寶bảo 塔tháp 品phẩm 之chi 半bán , 在tại 靈linh 山sơn 說thuyết , 故cố 曰viết 靈linh 山sơn 會hội 。 自tự 以dĩ 大đại 音âm 聲thanh 。 普phổ 告cáo 四tứ 眾chúng 。 至chí 神thần 力lực 品phẩm 之chi 終chung 坐tọa 於ư 虛hư 空không 。 中trung 之chi 多đa 寶bảo 塔tháp 中trung , 又hựu 佛Phật 以dĩ 神thần 力lực 。 使sử 大đại 眾chúng 亦diệc 在tại 虛hư 空không , 故cố 曰viết 虛hư 空không 會hội 。 囑chúc 累lũy/lụy 品phẩm 已dĩ 下hạ 由do 塔tháp 出xuất 還hoàn 本bổn 座tòa 說thuyết , 故cố 曰viết 復phục 靈linh 山sơn 會hội 。

Print Friendly, PDF & Email