一字三禮 ( 一nhất 字tự 三tam 禮lễ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)書經文,每一字,三次禮拜三寶也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 書thư 經kinh 文văn , 每mỗi 一nhất 字tự , 三tam 次thứ 禮lễ 拜bái 三Tam 寶Bảo 也dã 。