一刀三禮 ( 一nhất 刀đao 三tam 禮lễ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)彫刻佛像,每下一刀,須禮拜三寶三次。畫像經文,謂之一筆三禮,又曰:一字三禮。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 彫điêu 刻khắc 佛Phật 像tượng 每mỗi 下hạ 一nhất 刀đao , 須tu 禮lễ 拜bái 三Tam 寶Bảo 三tam 次thứ 。 畫họa 像tượng 經kinh 文văn , 謂vị 之chi 一nhất 筆bút 三tam 禮lễ , 又hựu 曰viết : 一nhất 字tự 三tam 禮lễ 。