一陀羅尼 ( 一nhất 陀đà 羅la 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)陀羅尼一章。如尊勝陀羅尼,千手陀羅尼等。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 陀đà 羅la 尼ni 一nhất 章chương 。 如như 尊tôn 勝thắng 陀đà 羅la 尼ni 。 千thiên 手thủ 陀đà 羅la 尼ni 等đẳng 。