一個半個 ( 一nhất 個cá 半bán 個cá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)極少之數也。南泉禪師所謂會取佛未出世時尚不得一個半個之類是也。但原非禪語。而出於道安習鑿齒之故事,秦符堅陷襄陽。謂左右曰:我以十萬之師取襄陽,唯得一人半。安公一人,習鑒齒半人也。習鑒齒跛一足,故戲之為半個。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 極cực 少thiểu 之chi 數số 也dã 。 南nam 泉tuyền 禪thiền 師sư 所sở 謂vị 會hội 取thủ 佛Phật 未vị 出xuất 世thế 。 時thời 尚thượng 不bất 得đắc 一nhất 個cá 半bán 個cá 之chi 類loại 是thị 也dã 。 但đãn 原nguyên 非phi 禪thiền 語ngữ 。 而nhi 出xuất 於ư 道đạo 安an 習tập 鑿tạc 齒xỉ 之chi 故cố 事sự , 秦tần 符phù 堅kiên 陷hãm 襄tương 陽dương 。 謂vị 左tả 右hữu 曰viết : 我ngã 以dĩ 十thập 萬vạn 之chi 師sư 取thủ 襄tương 陽dương , 唯duy 得đắc 一nhất 人nhân 半bán 。 安an 公công 一nhất 人nhân , 習tập 鑒giám 齒xỉ 半bán 人nhân 也dã 。 習tập 鑒giám 齒xỉ 跛bả 一nhất 足túc , 故cố 戲hí 之chi 為vi 半bán 個cá 。