人雄師子 ( 人nhân 雄hùng 師sư 子tử )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)佛之德號。佛於人中最雄健,故曰人雄與世雄,師子者譬其之雄健也。無量壽經上曰:「人雄師子,神德無量。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 佛Phật 之chi 德đức 號hiệu 。 佛Phật 於ư 人nhân 中trung 最tối 雄hùng 健kiện 故cố 曰viết 人nhân 雄hùng 。 與dữ 世Thế 雄Hùng 師sư 子tử 者giả 譬thí 其kỳ 之chi 雄hùng 健kiện 也dã 。 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 上thượng 曰viết 人nhân 雄hùng 師sư 子tử 。 神thần 德đức 無vô 量lượng 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email