五智真言 ( 五ngũ 智trí 真chân 言ngôn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (真言)即五佛之種子,鍐(大日),吽(阿閦),怛落(寶生),紇利(彌陀),惡(不空)也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 真chân 言ngôn ) 即tức 五ngũ 佛Phật 之chi 種chủng 子tử 鍐 ( 大đại 日nhật ) , 吽hồng ( 阿a 閦súc ) , 怛đát 落lạc ( 寶bảo 生sanh ) , 紇hột 利lợi ( 彌di 陀đà ) , 惡ác ( 不bất 空không ) 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email