泥瞿陀 ( 泥nê 瞿cù 陀đà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Nyagrodha,沙彌名。嘗於阿育王殿前現嚴正之威儀,王為捨婆羅門而歸敬沙門。見善見律一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 沙Sa 彌Di 名danh 。 嘗thường 於ư 阿a 育dục 王vương 殿điện 前tiền 現hiện 嚴nghiêm 正chánh 之chi 威uy 儀nghi , 王vương 為vi 捨xả 婆Bà 羅La 門Môn 。 而nhi 歸quy 敬kính 沙Sa 門Môn 。 見kiến 善thiện 見kiến 律luật 一nhất 。