難思弘誓 ( 難nan 思tư 弘hoằng 誓thệ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)聲聞菩薩(因人)所不能思慮之無上甚深誓願,即彌陀之本願也。教行信證曰:「難思弘誓度,難度海大船。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát 。 ( 因nhân 人nhân ) 所sở 不bất 能năng 思tư 慮lự 之chi 無vô 上thượng 甚thậm 深thâm 誓thệ 願nguyện , 即tức 彌di 陀đà 之chi 本bổn 願nguyện 也dã 。 教giáo 行hành 信tín 證chứng 曰viết 難nan 思tư 。 弘hoằng 誓thệ 度độ 難nan 度độ 海hải 大đại 船thuyền 。 」 。