難中之難 ( 難nan 中trung 之chi 難nan )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)信受無上之妙法至難也。無量壽經下曰:「若聞斯經,信樂受持。難中之難,無過此難。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 信tín 受thọ 無vô 上thượng 之chi 妙diệu 法Pháp 至chí 難nạn/nan 也dã 。 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 下hạ 曰viết 若nhược 聞văn 斯tư 經Kinh 。 信tín 樂nhạo 受thọ 持trì 。 難nan 中trung 之chi 難nan 。 無vô 過quá 此thử 難nan 。 」 。