明高僧傳 ( 明minh 高cao 僧Tăng 傳truyền )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)四高僧傳之一。見高僧傳條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 四tứ 高cao 僧Tăng 傳truyền 之chi 一nhất 。 見kiến 高cao 僧Tăng 傳truyền 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email