密林山部 ( 密mật 林lâm 山sơn 部bộ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)Saṇṇagarikāḥ,小乘二十部之一。佛滅後三百年中由犢子部流出者。宗輪論曰:「密林山者,近山林蓊鬱繁密,部主居此名密林山,從所居為名也。文殊問經名芿山部。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 小Tiểu 乘Thừa 。 二nhị 十thập 部bộ 之chi 一nhất 。 佛Phật 滅diệt 後hậu 三tam 百bách 年niên 中trung 由do 犢độc 子tử 部bộ 流lưu 出xuất 者giả 。 宗tông 輪luân 論luận 曰viết : 「 密mật 林lâm 山sơn 者giả , 近cận 山sơn 林lâm 蓊ống 鬱uất 繁phồn 密mật , 部bộ 主chủ 居cư 此thử 名danh 密mật 林lâm 山sơn , 從tùng 所sở 居cư 為vi 名danh 也dã 。 文Văn 殊Thù 問vấn 經kinh 名danh 芿 山sơn 部bộ 。 」 。