末羅遊 ( 末mạt 羅la 遊du )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Malayu,國名。寄歸傳一曰:「末羅遊州,即今尸利佛逝國是,即馬來半島也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Malayu , 國quốc 名danh 。 寄ký 歸quy 傳truyền 一nhất 曰viết : 「 末mạt 羅la 遊du 州châu , 即tức 今kim 尸thi 利lợi 佛Phật 逝thệ 國quốc 是thị , 即tức 馬mã 來lai 半bán 島đảo 也dã 。 」 。