密教三藏 ( 密mật 教giáo 三Tam 藏Tạng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)日本以東寺為密場。置五十比丘習密教三藏。三藏者。大毘盧遮那金剛頂經等二百卷密修多羅也。蘇婆呼經根本部等一百七十卷密毘奈耶也。菩提心,訶摩衍等十一卷密阿毘曇也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 日nhật 本bổn 以dĩ 東đông 寺tự 為vi 密mật 場tràng 。 置trí 五ngũ 十thập 比Bỉ 丘Khâu 。 習tập 密mật 教giáo 三Tam 藏Tạng 。 三Tam 藏Tạng 者giả 。 大đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 金kim 剛cang 頂đảnh 經kinh 等đẳng 二nhị 百bách 卷quyển 密mật 修Tu 多Đa 羅La 也dã 。 蘇tô 婆bà 呼hô 經kinh 根căn 本bổn 部bộ 等đẳng 一nhất 百bách 七thất 十thập 卷quyển 密mật 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 也dã 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 訶ha 摩ma 衍diễn 等đẳng 十thập 一nhất 卷quyển 密mật 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 也dã 。