麻薩羅揭婆 ( 麻ma 薩tát 羅la 揭yết 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)Musāragalva,見牟娑羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) Musāragalva , 見kiến 牟mâu 娑sa 羅la 條điều 。