摩尼跋陀 ( 摩Ma 尼Ni 跋Bạt 陀Đà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Maṇibhadra,又作摩尼跋陀羅。夜叉八大將之一。譯曰寶賢,滿賢。大日經疏五曰:「夜叉八大將,一名摩尼跋陀羅,譯曰寶賢。」慧琳音義二十六曰:「摩尼跋陀,摩尼,此云滿,或云如意。跋陀,此云賢。」同三十五曰:「摩尼跋捺羅,藥叉將名,唐云滿賢。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Ma ṇ ibhadra , 又hựu 作tác 。 摩Ma 尼Ni 跋Bạt 陀Đà 羅La 。 夜dạ 叉xoa 八bát 大đại 將tướng 之chi 一nhất 。 譯dịch 曰viết 寶bảo 賢hiền , 滿mãn 賢hiền 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 五ngũ 曰viết : 「 夜dạ 叉xoa 八bát 大đại 將tướng 一nhất 名danh 摩Ma 尼Ni 跋Bạt 陀Đà 羅La 。 譯dịch 曰viết 寶bảo 賢hiền 。 」 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 六lục 曰viết 摩Ma 尼Ni 跋Bạt 陀Đà 。 摩ma 尼ni , 此thử 云vân 滿mãn , 或hoặc 云vân 如như 意ý 。 跋bạt 陀đà , 此thử 云vân 賢hiền 。 」 同đồng 三tam 十thập 五ngũ 曰viết : 「 摩ma 尼ni 跋bạt 捺nại 羅la 藥dược 叉xoa 將tướng 。 名danh , 唐đường 云vân 滿mãn 賢hiền 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email