摩[少/(兔-、)]摩 ( 摩ma [少/(兔-、)] 摩ma )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Manomaya,又作摩[少/(兔-、)],摩奴末耶。譯曰意生身。諸佛菩薩及諸天等從自意化生之身也。華嚴疏二十曰:「摩[少/(兔-、)]摩者,此云意生,亦云意成,即是意生身也。」玄應音義一曰:「摩[少/(兔-、)],正言摩奴末耶,此云意生身,言諸天等從意化生也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Manomaya , 又hựu 作tác 摩ma [少/(兔-、)] , 摩ma 奴nô 末mạt 耶da 。 譯dịch 曰viết 意ý 生sanh 身thân 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 及cập 。 諸chư 天thiên 等đẳng 從tùng 自tự 意ý 化hóa 生sanh 之chi 身thân 也dã 。 華hoa 嚴nghiêm 疏sớ 二nhị 十thập 曰viết 。 摩ma [少/(兔-、)] 摩ma 者giả , 此thử 云vân 意ý 生sanh , 亦diệc 云vân 意ý 成thành , 即tức 是thị 意ý 生sanh 身thân 也dã 。 」 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 一nhất 曰viết : 「 摩ma [少/(兔-、)] , 正chánh 言ngôn 摩ma 奴nô 末mạt 耶da , 此thử 云vân 意ý 生sanh 身thân 。 言ngôn 諸chư 天thiên 等đẳng 從tùng 意ý 化hóa 生sanh 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email