摩利支提婆 ( 摩ma 利lợi 支chi 提đề 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Marici-deva,即摩利支天也。提婆譯言天。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Marici - deva , 即tức 摩ma 利lợi 支chi 天thiên 也dã 。 提đề 婆bà 譯dịch 言ngôn 天thiên 。

Print Friendly, PDF & Email