[金*本]摩羅伽 ( [金*本] 摩ma 羅la 伽già )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)譯曰赤光珠。見名義集三。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 譯dịch 曰viết 赤xích 光quang 珠châu 。 見kiến 名danh 義nghĩa 集tập 三tam 。