摩虎羅 ( 摩ma 虎hổ 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)藥師經所說十二神將之一。案應為摩呼洛伽。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 藥dược 師sư 經kinh 所sở 說thuyết 十thập 二nhị 神thần 將tướng 之chi 一nhất 。 案án 應ưng/ứng 為vi 摩ma 呼hô 洛lạc 伽già 。

Print Friendly, PDF & Email