摩訶斯那 ( 摩ma 訶ha 斯tư 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Mahāsena,摩訶者大之義,斯那者軍之義。即大軍將也。慧琳音義二十六曰:「摩訶斯那,此云大軍將也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Mahāsena , 摩ma 訶ha 者giả 大đại 之chi 義nghĩa , 斯tư 那na 者giả 軍quân 之chi 義nghĩa 。 即tức 大đại 軍quân 將tương 也dã 。 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 六lục 曰viết : 「 摩ma 訶ha 斯tư 那na , 此thử 云vân 大đại 軍quân 將tương 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email