摩訶三末多 ( 摩ma 訶ha 三tam 末mạt 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Mahāsammata-mahārāja,譯曰大等意。即大平等王也。瑜伽倫記一曰:「摩訶三末多,此云大等意,大眾齊等意樂,共同立以為尊者也,亦名差摩塞縛彌。此云田主,諸剎帝利種此後也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Mahāsammata - mahārāja , 譯dịch 曰viết 大đại 等đẳng 意ý 。 即tức 大đại 平bình 等đẳng 王vương 也dã 。 瑜du 伽già 倫luân 記ký 一nhất 曰viết : 「 摩ma 訶ha 三tam 末mạt 多đa , 此thử 云vân 大đại 等đẳng 意ý , 大đại 眾chúng 齊tề 等đẳng 意ý 樂lạc 共cộng 同đồng 立lập 以dĩ 為vi 尊Tôn 者Giả 也dã , 亦diệc 名danh 差sai 摩ma 塞tắc 縛phược 彌di 。 此thử 云vân 田điền 主chủ 諸chư 剎sát 帝đế 利lợi 。 種chủng 此thử 後hậu 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email