摩訶憍曇彌 ( 摩ma 訶ha 憍Kiều 曇Đàm 彌Di )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Mahāgautami,摩訶為尊稱,憍曇彌為喬多摩之女聲,即佛姨母之稱也。見憍曇彌條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Mahāgautami , 摩ma 訶ha 為vi 尊tôn 稱xưng 憍Kiều 曇Đàm 彌Di 。 為vi 喬kiều 多đa 摩ma 之chi 女nữ 聲thanh , 即tức 佛Phật 姨di 母mẫu 之chi 稱xưng 也dã 。 見kiến 憍Kiều 曇Đàm 彌Di 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email