摩訶衍藏 ( 摩Ma 訶Ha 衍Diên 藏tạng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)二藏之一。小乘之經典曰三藏,大乘之經典單曰摩訶衍藏。智度論百曰:「佛口所說,以文字語言分為二種:三藏是聲聞法,摩訶衍是大乘法。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 二nhị 藏tạng 之chi 一nhất 。 小Tiểu 乘Thừa 之chi 經Kinh 典điển 曰viết 三Tam 藏Tạng 大Đại 乘Thừa 之chi 經Kinh 典điển 單đơn 曰viết 摩Ma 訶Ha 衍Diên 藏tạng 。 智trí 度độ 論luận 百bách 曰viết : 「 佛Phật 口khẩu 所sở 說thuyết 。 以dĩ 文văn 字tự 語ngữ 言ngôn 。 分phân 為vi 二nhị 種chủng 三Tam 藏Tạng 是thị 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 摩Ma 訶Ha 衍Diên 是thị 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email