摩訶彌樓 ( 摩Ma 訶Ha 彌Di 樓Lâu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Mahāmeru,山名。譯曰大光。翻梵語九曰:「摩訶彌樓山,譯曰大光,法華經法師功德品。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Mahāmeru , 山sơn 名danh 。 譯dịch 曰viết 大đại 光quang 。 翻phiên 梵Phạn 語ngữ 九cửu 曰viết 摩Ma 訶Ha 彌Di 樓Lâu 山Sơn 。 譯dịch 曰viết 大đại 光quang , 法pháp 華hoa 經Kinh 法Pháp 師sư 功công 德đức 品phẩm 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email