摩訶提婆 ( 摩Ma 訶Ha 提Đề 婆Bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Mahā-deva,譯曰大天。論師名。見大天條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Mahā - deva , 譯dịch 曰viết 大đại 天thiên 。 論luận 師sư 名danh 。 見kiến 大đại 天thiên 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email