摩訶夜泥 ( 摩ma 訶ha 夜dạ 泥nê )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Mahāyāne(止格),譯曰大乘。見大日經疏五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Mahāyāne ( 止chỉ 格cách ) , 譯dịch 曰viết 大Đại 乘Thừa 。 見kiến 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 五ngũ 。

Print Friendly, PDF & Email