摩訶迦羅 ( 摩ma 訶ha 迦ca 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Mahākāla,又作莫訶歌羅。譯曰大黑。天神名。見大黑天條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Mahākāla , 又hựu 作tác 莫mạc 訶ha 歌ca 羅la 。 譯dịch 曰viết 大đại 黑hắc 。 天thiên 神thần 名danh 。 見kiến 大đại 黑hắc 天thiên 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email