摩登伽女 ( 摩Ma 登Đăng 伽Già 女nữ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)佛在世有一摩登伽女為其女鉢吉帝,以幻術蠱惑阿難,將使婬樂。佛說神咒解其難。見鉢吉帝條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 佛Phật 在tại 世thế 有hữu 一nhất 摩Ma 登Đăng 伽Già 女nữ 。 為vi 其kỳ 女nữ 鉢bát 吉cát 帝đế , 以dĩ 幻huyễn 術thuật 蠱cổ 惑hoặc 阿A 難Nan 將tương 使sử 婬dâm 樂nhạo/nhạc/lạc 。 佛Phật 說thuyết 神thần 咒chú 解giải 其kỳ 難nạn 。 見kiến 鉢bát 吉cát 帝đế 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email