摩陀羅 ( 摩ma 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)小乘外道二十論師之一。執那羅延天為萬物之生本者。見外道條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 小Tiểu 乘Thừa 外ngoại 道đạo 二nhị 十thập 論luận 師sư 之chi 一nhất 。 執chấp 那Na 羅La 延Diên 天Thiên 。 為vi 萬vạn 物vật 之chi 生sanh 本bổn 者giả 。 見kiến 外ngoại 道đạo 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email