離生喜樂地 ( 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 地địa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)三界九地之一。色界之初禪天也。以為離欲界之惡而生喜樂二受之處故也。俱舍頌疏十曰:「於初靜慮三處生中受一種樂,謂離生喜樂,離欲界惡,生喜樂故。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 三tam 界giới 九cửu 地địa 之chi 一nhất 。 色sắc 界giới 之chi 初sơ 禪thiền 天thiên 也dã 。 以dĩ 為vi 離ly 欲dục 界giới 之chi 惡ác 而nhi 生sanh 喜hỷ 樂lạc 二nhị 受thọ 之chi 處xứ 故cố 也dã 。 俱câu 舍xá 頌tụng 疏sớ 十thập 曰viết : 「 於ư 初sơ 靜tĩnh 慮lự 三tam 處xứ 生sanh 中trung 受thọ 一nhất 種chủng 樂nhạo/nhạc/lạc , 謂vị 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 離ly 欲dục 界giới 惡ác , 生sanh 喜hỷ 樂lạc 故cố 。 」 。