離法愛 ( 離ly 法pháp 愛ái )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)又云無法愛。十乘觀之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 又hựu 云vân 無vô 法pháp 愛ái 。 十thập 乘thừa 觀quán 之chi 一nhất 。