離垢世界 ( 離ly 垢cấu 世thế 界giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)舍利弗當來成佛之國名也。見法華經譬喻品。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 舍Xá 利Lợi 弗Phất 當đương 來lai 成thành 佛Phật 。 之chi 國quốc 名danh 也dã 。 見kiến 法pháp 華hoa 經kinh 譬thí 喻dụ 品phẩm 。