龍樹自殺 ( 龍long 樹thụ 自tự 殺sát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)龍樹傳記有一小乘師見龍樹高明,常懷忿嫉。龍樹為入閑室,自行蟬脫。西域記十記為引正太子自剄。見引正太子條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 龍long 樹thụ 傳truyền 記ký 有hữu 一nhất 小Tiểu 乘Thừa 師sư 見kiến 龍long 樹thụ 高cao 明minh , 常thường 懷hoài 忿phẫn 嫉tật 。 龍long 樹thụ 為vi 入nhập 閑nhàn 室thất , 自tự 行hành 蟬 脫thoát 。 西tây 域vực 記ký 十thập 記ký 為vi 引dẫn 正chánh 太thái 子tử 自tự 剄 。 見kiến 引dẫn 正chánh 太thái 子tử 條điều 。