龍樹四教 ( 龍long 樹thụ 四tứ 教giáo )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)龍樹菩薩以四門判釋經論,是曰龍樹四教:一有門,謂四阿含經等,說一切因果皆實有者。二空門,謂般若經等,說真空實相之理,蕩除眾生之情執者。三亦有亦空門,謂深密經等諸大乘經,說性空相有者。四非有非空門,謂中論等雙破有空者。見華嚴經疏鈔六。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 四tứ 門môn 判phán 釋thích 經kinh 論luận , 是thị 曰viết 龍long 樹thụ 四tứ 教giáo : 一nhất 有hữu 門môn , 謂vị 四tứ 阿A 含Hàm 經kinh 等đẳng , 說thuyết 一nhất 切thiết 因nhân 果quả 。 皆giai 實thật 有hữu 者giả 。 二nhị 空không 門môn , 謂vị 般Bát 若Nhã 經kinh 等đẳng , 說thuyết 真chân 空không 實thật 相tướng 之chi 理lý , 蕩đãng 除trừ 眾chúng 生sanh 之chi 情tình 執chấp 者giả 。 三tam 亦diệc 有hữu 亦diệc 空không 門môn , 謂vị 深thâm 密mật 經kinh 等đẳng 諸chư 大Đại 乘Thừa 經Kinh 。 說thuyết 性tánh 空không 相tướng 有hữu 者giả 。 四tứ 非phi 有hữu 非phi 空không 門môn , 謂vị 中trung 論luận 等đẳng 雙song 破phá 有hữu 空không 者giả 。 見kiến 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 疏sớ 鈔sao 六lục 。