龍神三熱 ( 龍long 神thần 三tam 熱nhiệt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)除阿耨達池之龍王外,其他一切龍屬有三熱之苦。見三熱條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 除trừ 阿A 耨Nậu 達Đạt 池trì 之chi 龍long 王vương 外ngoại , 其kỳ 他tha 一nhất 切thiết 龍long 屬thuộc 有hữu 三tam 熱nhiệt 之chi 苦khổ 。 見kiến 三tam 熱nhiệt 條điều 。