盧脂那 ( 盧lô 脂chi 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)Rocana,花名。慧琳音義二十六曰:「盧脂那亦云盧遮那,此云眼花也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) Rocana , 花hoa 名danh 。 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 六lục 曰viết : 「 盧lô 脂chi 那na 亦diệc 云vân 盧lô 遮già 那na , 此thử 云vân 眼nhãn 花hoa 也dã 。 」 。